Vårt tilbud

Registreringssamtale

Du vil først få en gratis registreringssamtale. Her kan du legge frem det du ønsker hjelp med. I timen prøver vi sammen å finne det beste behandlingstilbudet for deg, individuelle samtaler eller gruppesamtaler. Noen ganger anbefaler vi tilbud hos andre behandlere eller instanser. Etter registreringssamtalen vil det være noe ventetid før du eventuelt starter i behandling

Individuelle samtaler

Samtalebehandling starter ofte med at vi blir enige om hva som skal være målsetningen, hva vi skal fokusere på, og hvilke problemer vi skal jobbe med. Vi oppfatter samtalebehandling som et arbeid, også for deg. Vi forventer at du er innstilt på å jobbe med problemene. Da er sjansene for å redusere plagene større. Terapeuten vil bistå deg i denne prosessen. Sammen med terapeuten jobber du blant annet for å forstå, lette og mestre vanskene dine. Gjennom arbeidet får du muligheten til å bli bedre kjent med deg selv, dine følelser og tanke

Gruppeterapi

Vi tilbyr ulike terapigrupper. Noen er mer knyttet opp til spesifikke problemer, mens andre er mer åpne grupper med ulik problematikk. Alle gruppene tar utgangspunkt i å hjelpe studentene til å få det bedre med seg selv og fungere bedre i studenthverdagen. Forskning viser at gruppeterapi har like god effekt som individualterapi. Erfaringene fra studenter som har deltatt i grupper er at det har vært svært nyttig å jobbe sammen med andre om livsutfordringer og problemer. Mange kan oppleve i forkant at de vegrer seg for å dele vanskelige tanker og følelser med andre i gruppe og derfor er skeptisk til å være med i en gruppe. Derfor tilbyr vi en gratis og uforpliktende vurderingssamtale.

.