Vårt gruppetilbud

  • ACT gruppe– Fokus på å bevege deg fra strev og lidelse, til engasjement i det livet DU vil leve.
  • MCT bekymringsgruppe – Reduser tiden du bruker på å bekymre deg markant,  gjennom å møte tankene dine på en ny måte. 
  • Sosial fobi gruppe – Fra indre fokus til eksternt fokus gjennom oppmerksomhetstrening og eksponeringsterapi.
  • Stress og mindfulness gruppe – Fra indre uro til balanse gjennom mindfulness & yoga