Vårt Gruppetilbud

Stress/Mindfulness

Stress og mindfulness gruppe – Fra indre uro til balanse gjennom mindfulness & yoga

 • Du lærer grunnlaget for en praksis med mindfulness & yoga
 • Du trener på å finne tilbake til å være med deg selv, gjennom oppmerksom tilstedeværelse
 • Du vil kunne etablere et forhold til kropp, tanker og følelser, der du er
  mere «nedpå»
 • Du vil kunne finne mere ut av hvordan du kan, og vil være, i forhold til
  tempo & innhold i livet ditt
 • Dersom du kjenner deg igjen, kan deltakelse i en Stress og mindfulness gruppe være det rette for deg

ACT

ACT gruppe– Fokus på å bevege deg fra strev og lidelse, til engasjement i det livet DU vil leve.

 • Du vil få oppleve at også andre har det vanskelig og strever med lignende problemer, det er ikke så unormalt.
 • Du vil få muligheten til å forstå deg selv bedre, og forstå hvordan du er sammen med andre.
 • Du vil oppleve utfordringer og støtte.
 • Du vil forhåpentligvis se nye muligheter og bli mer fleksibel i livet ditt.
 • Dersom du kjenner deg igjen, kan deltakelse i en ACT- gruppe være det rette for deg

Bekymring

MCT bekymringsgruppe – Reduser tiden du bruker på å bekymre deg markant 

 • Bruker du for mye tid på å bekymre deg?
 • Synes du det er vanskelig å stoppe å bekymre deg?
 • Ser du ofte for deg det verste som kan skje?
 • Gjør dine bekymringer deg redd og engstelig?
 • Opplever du bekymringen skaper problemer for deg i hverdagen?
 • Dersom du kjenner deg igjen, kan deltakelse i en bekymringsgruppe være det rette for deg.
Sosial Fobi

Sosial fobi gruppe – Fra indre fokus til eksternt fokus med oppmerksomhets trening

 • Er du nervøs eller engstelig for å være observert eller vurdert av andre eller når de møter nye eller bekjente mennesker?
 • Er du overdrevet bekymret for at du kan gjøre og/eller si noe som kan ydmyke eller nedverdige deg foran andre, eller at andre kan tenke negativt om deg?
 • Er du bekymret for andre skal se at du er nervøs eller engstelig i den sosiale situasjonen?
 • Har du en tendens til å gruble over den sosiale situasjonen i etterkant og/eller bekymret være bekymret (grue seg) for den i forkant?
 • Opplever du kroppslig aktivering (sosial angst symptomer) i de sosiale situasjonene du er redd for?
 • Dersom du kjenner deg igjen i dette  kan deltakelse i en sosial fobi gruppe noe for deg?