Om behandlingen

Samtalebehandling starter ofte med at vi blir enige om hva som skal være målsetningen, hva vi skal fokusere på, og hvilke problemer vi skal jobbe med. Vi oppfatter samtalebehandling som et arbeid, også for deg. Vi forventer at du er innstilt på å jobbe med problemene. Da er sjansene for å redusere plagene større. Terapeuten vil bistå deg i denne prosessen. Sammen med terapeuten jobber du blant annet for å forstå, lette og mestre vanskene dine. Gjennom arbeidet får du muligheten til å bli bedre kjent med deg selv, dine følelser og tanker

Sit har også andre tilbud som kan passe for deg; mestringskurs, helsesøster og studentprest

Venterommet på Sit psykososial helsetjeneste i Trondheim