Nyttige lenker

Mental helse

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

psykisk helse 

Rådet for psykisk helse er en frittstående paraplyorganisasjon som skal være en pådriver for god psykisk helse.

Hjelp til hjelp

Nettside med hensikt å gjøre det enklere å lete psykisk helsehjelp der du bor. Oversikt over ulike hjelpetilbud.

Veiledet selvhjelp

Veiledet selvhjelp er en metode for systematisk samarbeid mellom pasient og helsepersonell, der du som pasient selv står for gjennomføringen av tiltakene. .Veiledet selvhjelp bygger vanligvis på prinsipper fra kognitiv terapi.

psykiatrisk opplysning

Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning er en ideell stiftelse. Den har som målsetting å bidra til større kunnskap og åpenhet om psykisk helse

Psykologhjelp

Norsk psykologforening sin nettside. Her finner du informasjonsvideoer og artikler om psykisk lidelser, livsutfordringer og andre psykologiske temaer.

Helsenorge

Helsenorge.no er den offentlige nettstaden for innbyggere i Norge. Her finner du kvalitetssikra og oppdatert informasjon om helse, livsstil, sykdom, behandling og rettigheter. Her kan du og søke etter fastleger som har ledig plass.

Søvnvansker

SOVno er etablert for å bygge opp og spre forskningsbasert kunnskap om utredning og behandling av ulike typer søvnforstyrrelser. Her finner du blant annet informasjon om ulike søvnvansker.

Ung

Ung.no er det offentliges informasjonskanal for ungdom. Her får du svar på det du lurer på. Ung.no skal være relevant, nyttig og oppdatert. Det betyr at ungdom skal finne den informasjonen de trenger, og at vi skal dekke de temaene som ungdom er interessert i – fra kropp, seksualitet og psykisk helse til fritid, jobb og utdanning.

The Change Triangle

Engslish website by Hilary Jacobs Hende. The goal is to educate people on the benefits of understanding what emotions really are and how they affect our mind, brain and body–which they do