Andre hjelpetilbud

 • Fastlegen
  Alle som bor i Norge, har rett på en fastlege. Du kan finne din fastlege her eller ringe fastlegeordningen på tlf 810 59 500.
 • NTNU – Avdeling for studenttjenester
  Tilbyr tilrettelegging, karriererådgiving og ulike mestringskurs
 • Kompasset
  Har du vokst opp i en familie med alkohol eller andre rusrelaterte problemer?
 • SMISO
  Senter mot incest og seksuelle overgrep Sør-Trøndelag (SMISO) tilbyr hjelp til selvhjelp for å bearbeide traumer, og til å finne veien videre. Senteret er et lavterskeltilbud, og du trenger ingen henvisning for å benytte våre tilbud.
 • AMATHEA
  Uplanlagt gravid? Informasjon og veiledning ved valg knyttet til svangerskap og abort.
 • Tanker Om Rus
  Et samtaletilbud for deg som er bekymret for eget eller andres bruk av alkohol, narkotika eller tabletter.
 • HAP
  Hasjavvenningsprogrammet (HAP) hjelper personer som ønsker å slutte med cannabis.
 • En som lytter
  Er et lavterskel samtaletilbud for unge i alderen 16 til 25 år. Her kan du få snakke med viderekomne psykologstudenter om utfordringer du møter i hverdagen eller mer alvorlige bekymringer
 • Mestringstilbud 
  Mestringstilbud er lavterskeltilbudene i Enhet for psykisk helse og rus, Trondheim kommune.
 • Spiseforstyrrelseforeningen
  Et tilbud er rettet mot alle som opplever et vanskelig forhold til mat, kropp og vekt uavhengig av diagnosekriteriene.
 • Søvnmestring
  Et internett basert prosjekt med mennesker med søvnvansker. Du kommer enten i en kontroll eller forsøksgruppe.
 • Familievernkontoret
  Tilbyr parterapi, familieterapi og mekling ved samlivsbrudd.
 • Privatpraktiserende med driftstilskudd
 • Psykologer eller psykiatere med driftstilskudd (du betaler kun egenandel)
 • Senter for E-Terapi
  Senter for e-terapi driver terapeutveiledet internettbehandling for voksne med panikklidelse eller depresjon gjennom programmet eMestring. Du kan komme dit med henvisning fra fastlege eller spesialisthelsetjenesten, men også selv ta direkte kontakt med dem uten henvisning.
help-3049553_1920.jpg