Andre hjelpetilbud

Fastlegen

Alle som bor i Norge, har rett på en fastlege. Du kan finne din fastlege her eller ringe fastlegeordningen på tlf 810 59 500.

En som lytter

Trondheim kommune tilbyr et gratis lavterskel og kortvarig samtaletilbud for unge i alderen 16 til 25 år.

Friskliv og mestring

Friskliv og mestring er et tilbud for deg som ønsker støtte til endring av levevaner og bedre mestring i hverdagen

Tanker Om Rus

Gratis samtaletilbud for deg som er bekymret for eget eller andres bruk av alkohol, narkotika eller tabletter.

HAsjavvenning

HAP hjelper personer som ønsker å slutte med cannabis.

Kompasset

Blå Kors Kompasset i Trondheim tilbyr gratis terapi og rådgivning til unge mellom 14 og 35 år som har foreldre med alkohol- eller andre rusproblemer.

NTNU POLIKLINIKK

Viderekommende psykologi studenter tilbyr behandling ved psykologisk poliklinikk på NTNU

STUDENTJENESTER

NTNU avdeling for studenttjenester tilbyr tilrettelegging og karriererådgiving

FAMILIEVERN

Familievernkontoret tilbyr blant annet gratis parterapi, familieterapi og mekling ved samlivsbrudd

Ros senter

En møteplass for personer som trenger noen å snakke med når forholdet til mat, kropp og trening har blitt en belastning i hverdagen.

MAT OG KROPP

Spiseforstyrrelseforeningen har et et tilbud er rettet mot alle som opplever et vanskelig forhold til mat, kropp og vekt uavhengig av diagnosekriteriene.

SMISO

Senter mot incest og seksuelle overgrep Sør-Trøndelag tilbyr gratis hjelp til selvhjelp for å bearbeide traumer, og til å finne veien videre.

E-Terapi

Senter for e-terapi driver terapeutveiledet internettbehandling for voksne med panikklidelse eller depresjon gjennom programmet eMestring.

Avtalespesialist

Psykologer eller psykiatere med driftstilskudd (du betaler kun egenandel) Henvisning gjennom fastlege

AMATHEA

Uplanlagt gravid? Informasjon og veiledning ved valg knyttet til svangerskap og abort

Jentevakta

Jentevakta er en anonym chat- og telefontjeneste for unge jenter.  De er her for å lytte til dine problemer, store som små. De har taushetsplikt.

Kirkens SOS

Døgnåpent krisetjeneste på telefon og internett som skal søke å lindre smerten ved følelsesmessig og eksistensiell krise – og forebygge selvmord

Vardesenteret

Vardesenteret på St. Olavs Hospital er et tilbud for kreftpasienter og pårørende. Ta en pause, utveksle erfaringer og få råd og hjelp