Andre hjelpetilbud

Fastlegen

Alle som bor i Norge, har rett på en fastlege. Du kan finne din fastlege her eller ringe fastlegeordningen på tlf 810 59 500.

Psykisk helse TrH.Kom

Trondheim kommune har en rekke tilbud om hjelp hvis du har det vanskelig eller vil lære hvordan du tar vare på din psykiske helse. De har både gruppetilbud og individuelle tilbud.

Friskliv og mestring

Friskliv og mestring er et tilbud for deg som ønsker støtte til endring av levevaner og bedre mestring i hverdagen. De gir en strukturert, tilpasset og tidsavgrenset oppfølging basert på individuell veiledning og gruppetilbud

Rustjenester TrH.Kom

Trondheim Kommune tilbyr ulike tilbud innenfor rus, blant annet Hasjavvenningskurs og tilbud til brukere av anabole androgene steroider (AAS)/Doping.

Kompasset

Blå Kors Kompasset i Trondheim tilbyr gratis terapi og rådgivning til unge mellom 14 og 35 år som har foreldre med alkohol- eller andre rusproblemer.

NTNU POLIKLINIKK

Viderekommende psykologi studenter tilbyr behandling ved psykologisk poliklinikk på NTNU

STUDENTJENESTER

NTNU avdeling for studenttjenester tilbyr tilrettelegging og karriererådgiving

FAMILIEVERN

Familievernkontoret tilbyr blant annet gratis parterapi, familieterapi og mekling ved samlivsbrudd

Ros senter

En møteplass for personer som trenger noen å snakke med når forholdet til mat, kropp og trening har blitt en belastning i hverdagen.

MAT OG KROPP

Spiseforstyrrelseforeningen har et et tilbud er rettet mot alle som opplever et vanskelig forhold til mat, kropp og vekt uavhengig av diagnosekriteriene.

NOK

Nok er et tverrfaglig, gratis og lavterskel hjelpetilbud til utsatte for seksuelle overgrep og deres pårørende

E-Terapi

Senter for e-terapi driver terapeutveiledet internettbehandling for voksne med panikklidelse eller depresjon gjennom programmet eMestring.

Avtalespesialist

Psykologer eller psykiatere med driftstilskudd (du betaler kun egenandel) Henvisning gjennom fastlege

AMATHEA

Uplanlagt gravid? Informasjon og veiledning ved valg knyttet til svangerskap og abort

Jentevakta

Jentevakta er en anonym chat- og telefontjeneste for unge jenter.  De er her for å lytte til dine problemer, store som små. De har taushetsplikt.

Kirkens SOS

Døgnåpent krisetjeneste på telefon og internett som skal søke å lindre smerten ved følelsesmessig og eksistensiell krise – og forebygge selvmord

Vardesenteret

Vardesenteret på St. Olavs Hospital er et tilbud for kreftpasienter og pårørende. Ta en pause, utveksle erfaringer og få råd og hjelp

LEVE

LEVE – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord. LEVEs formål er bla annet å støtte etterlatte og berørte ved selvmord. De har egen avdeling i Sør-Trøndelag og vil du vite mer om deres arbeid eller trenger du noen å snakke med er Kontakttelefon: 90126383 – E-post: levesortrondelag@gmail.com

STUDENTOMBUD

Studentombudet er en uavhengig, nøytral og konfidensiell bistandsperson for studenter ved NTNU, og skal arbeide for å sikre at NTNU ivaretar studentenes rettigheter i studiesituasjonen.