Prosjekt: Hva skaper gode studentliv?

Les mer om prosjektet på facebook eller på hjemme siden til In My Experience

Som student er du ekspert på eget liv og dine erfaringer er viktige. Ved hjelp av det nye digitale verktøyet SenseMaker kan vi samle inn opplevelser fra studenter med ulike perspektiver, drømmer og utgangspunkt. Dette kan gi oss mer kunnskap om hva som skal til for å skape gode studentliv! 

IME – In My Experience er et nasjonalt pilotprosjekt som er initiert av studiebynettverket Study Trondheim og utføres i samarbeid med byens studenter, Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit), Trondheim kommune og forskningsmiljøer ved NTNU.