Hodebra- om å fremme mental sunnhet

Folkehelsealliansen i Trøndelag, som ledes av Røde Kors i Trøndelag, har laget prosjekt som bygger på et konsept som heter ABC, som er den første forskningsbaserte innsatsen for å fremme psykisk helse i hele befolkningen. De skriver at hodebra kan gjøres hver dag av alle mennesker. Gjør du mer av det som gir glede og mening i hverdagen, så styrker du din egen psykiske helse.

Photo by cottonbro on Pexels.com