Webinar : Korona og studentbehov

Åpen samtale om studentenes situasjon, ønsker og behov i en ny hverdag preget av Korona-restriksjoner. Sits Korona-undersøkelse forteller oss at mange av studentene sliter i den nye studenthverdagen – ensomhet, utfordringer med motivasjon og følelser av stress påvirker svært mange unge mennesker i byene våre. Sit inviterte til et webinar hvor vi presenterte hovedfunnene i rapporten og et panel av viktige stemmer og ressurser for arbeidet med studentenes trivsel delte noen av sine refleksjoner.

I panelet møter du: -Marit Reitan, prorektor for utdanning ved NTNU -Jon Anders Lied, psykologspesialist hos Sit -Kenneth Stange, leder for Velferdstinget Audhild Kvam, administrerende direktør i Sit, leder webinaret og direktør for velferdstjenester, Gustav Østerberg Øverli, tar deg gjennom undersøkelsens hovedfunn.