Sit psykisk helse: Hva kan hjelpe når du kjenner på ensomhet?

Psykologspesialist Elisabeth Gusdal på psykososial helsetjeneste på Sit har skrevet noe om hva som kan hjelpe når du kjenner på ensomhet.

10 tips I møte med ensomhet:

  1. Prøv å finne ut hva ensomheten handler om: Er det en reell mangel på venner og et miljø, eller handler det mer om en opplevelse av å f eks. ikke høre helt til, være annerledes, ha mindre verdi enn andre etc.. Det spiller en rolle for hvordan problemet håndteres!
  2. Mange skammer seg over å føle seg ensom, men ensomhet er en normal følelse de fleste kjenner på i ulike situasjoner og faser i livet. Studentlivet er en spesielt utfordrende livsfase. Det tar tid å finne «flokken sin», å etablere trygghet, tilhørighet og fortrolighet med andre. I tillegg er det ofte mange man savner, familie og gamle venner er kanskje andre steder i landet.
  3. Noen er heldige og finner tilhørighet med en gang, andre må bruke litt tid på å finne sitt miljø der en føler seg hjemme uten at det betyr at det er noe galt med dem. Prøv å utfordre deg selv til å sjekke ut nye ting og møte opp. Ikke gi opp!
  4. Forsøk å se ensomheten som uttrykk for et behov du kjenner på, fremfor en feil hos deg selv. Litt som at sult kan markere mangel på mat, kan ensomhet markere mangel på kontakt og fellesskap med andre. Det kan handle om en faktisk alenehet, eller det kan handle om at kvaliteten og fortroligheten med andre ikke er god nok.
  5. Å scrolle på sosiale media kan bli en smertefull aktivitet, alle ser ut til å ha det gøy med mange mens du savner noen. Brukt på en bedre måte kan sosiale media bli en vei til kontakt med andre via arrangementer, chat og interaktive spill.
  6. Våre tidligere erfaringer med å enten høre til eller bli utesteng skaper forventninger som vi tar med oss i møte med andre: Troen på at vi blir godt mottatt eller frykten for ny avvisning vil ha noe å si for hvor trygge vi er på oss selv og andre. Det kan kjennes smertefullt og skummelt ut å igjen gjøre seg sårbar, men husk at en vond følelse trenger en ny opplevelse for å helbredes. 
  7. I frykt for å bli avvist kan vi ofte ubevisst trekke oss unna andre, f eks. ikke si hei, ikke møte blikket eller unngå å gå bort til noen. Prøv å utfordre denne frykten og gi andre mennesker en sjanse til å bli kjent med deg. Å øve på små kontaktpunkter i hverdagen kan øke trygghet og gjøre det mindre skummelt å bli kjent med andre.
  8. Vit at mange andre også kjenner på ensomhet, og mange vil være takknemlige for at du inviterer de med eller slår av en prat. Å bidra i andres liv gir en god følelse og bygger fellesskap.
  9. Vonde hemmeligheter, høye krav til deg selv, statusjag og perfeksjonistiske standarder skaper avstand til andre, gir grobunn for ensomhet og det å være sammen med andre blir slitsomt. Å finne fellesskapet i hverandre “bak fasaden” kan være en god kur mot ensomhetsfølelser og forestillinger om at alle har det bedre enn deg.
  10. Søk hjelp hos andre dersom du står fast i en vond livssituasjon og ikke ser veien ut, det kan være en fortrolig person i livet ditt eller en profesjonell hjelper.